Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


remote_eloi

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης στους Υπολογιστές του Τμήματος

Το Εργαστήριο Πληροφορικής, παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές του εργαστηρίου από το σπίτι τους, χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική τους παρουσία στο εργαστήριο, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote ELOI).

Προκειμένου οι φοιτητές του να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας, δεν απαιτείται πλέον έγγραφη αίτηση στο εργαστήριο, αλλά αρκεί, αφού διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης που τους εμφανίζονται κατά τη διαδικασία του login στο domain του εργαστηρίου, να επιλέξουν το Αποδέχομαι.

Οι διευθύνσεις σύνδεσης (IP) στους υπολογιστές των εργαστηρίων είναι:

 • eloi1: hermes1a.dmst.aueb.gr:101xx, όπου xx: 20-49
 • eloi2: hermes2a.dmst.aueb.gr:111xx, όπου xx: 20-49 και hermes3a.dmst.aueb.gr:121xx, όπου xx: 20-25, 30-35

Προσοχή: όταν ζητηθεί το username μας κατά το login, πληκτρολογούμε: neloi\username ή username@neloi.aueb.gr .

Την πρώτη φορά διαλέξτε στην τύχη έναν υπολογιστή μέχρι να βρείτε καποιον ελεύθερο.Την πρώτη φορά που πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας το σύστημα θα σας ενημερώσει οτι ΠΡΕΠΕΙ να αλλαξετε κωδικό και σας ζητάει να πατήσετε ΟΚ για να επιλεξετε νεο κωδικο . Δεν απορρίπτει τον αρχικό σας κωδικό απλα σας υποχρεώνει να βάλετε δικό σας. H επιπλέον πλατφόρμα m.dmst.aueb.gr που σας βοηθάει να επιλέξετε ελευθερο υπολογιστη ΔΕΝ δουλεύει πριν ολοκληρώσετε την επιλογή νέου μυστικού προσωπικού κωδικού την πρώτη φορά.

Στον σύνδεσμο: https://m.dmst.aueb.gr/labstatus.jsp ελέγξτε τους διαθέσιμους υπολογιστές, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις να προσπαθείτε να συνθεθείτε με κάποιον υπολογιστή στον οποίο είναι ήδη κάποιος άλλος φοιτητής συνδεδεμένος.

Προσοχή: όταν ο τοπικός χρήστης έχει συνδέσει κάποιο usb flash, αυτό είναι ορατό και από τον απομακρυσμένο χρήστη.

Οδηγίες σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection)

Διαδικασία για Windows XP
 • Ανοίξτε τη Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Όλα τα προγράμματα (All Programs), επιλέξτε Βοηθήματα (Accessories), επιλέξτε Επικοινωνίες (Communications) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 • Στο πλαίσιο Υπολογιστής (Computer), πληκτρολογήστε την IP του υπολογιστή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect).

Διαδικασία για Windows Vista
 • Ανοίξτε τη Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Όλα τα προγράμματα (All Programs), επιλέξτε Βοηθήματα (Accessories) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 • Στο πλαίσιο Υπολογιστής (Computer), πληκτρολογήστε την IP του υπολογιστή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect).

Διαδικασία για Windows 7
 • Ανοίξτε τη Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start). Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection) και στη συνέχεια, στη λίστα αποτελεσμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection).
 • Στο πλαίσιο Υπολογιστής (Computer), πληκτρολογήστε την IP του υπολογιστή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect).

Διαδικασία για Windows 8
 • Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης και πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση (Search). (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search)).
 • Πληκτρολογήστε τη λέξη απομακρυσμένη (remote) και στη συνέχεια, στη λίστα αποτελεσμάτων των εφαρμογών (default Apps), κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop Connection). (Εναλλακτικά μπορείτε στο πλαίσιο αναζήτησης να πληκτολογήσετε mstsc).
 • Στο πλαίσιο Υπολογιστής (Computer), πληκτρολογήστε την IP του υπολογιστή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect).
remote_eloi.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/12 23:31 (εξωτερική τροποποίηση)