Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


προσωπικό_site

Οδηγίες για την συγγραφή και διατήρηση προσωπικού website στο server του τμήματος

Το site πρέπει να βρίσκεται μέσα στον προσωπικό σας δίσκο W: στο directory με όνομα inetpub και η αρχική του σελίδα να είναι για παράδειγμα ονομασμένη σαν index.htm.

Ότι υπάρχει σε αυτό τον φάκελο μπορεί να το βλέπει οποισδήποτε στο Internet. Επίσης προσοχή να μην σβήσετε ποτέ τον φάκελο αυτό.

Το site είναι έτοιμο για συγγραφή. Το site μπορεί να το διατηρεί ο καθένας μόνος του και να το ενημερώνει είτε από το εργαστήριο είτε από το σπίτι του χρησιμοποιώντας τα «web folders» (βλπ. Πρόσβαση προσωπικού δίσκου (W:) από το σπίτι).

Η URL διεύθυνση του site σας θα είναι της μορφής https://detfolio.dmst.aueb.gr/studentsXXXX/username/inetpub/index.html
όπου XXXX το έτος εισαγωγής σας και username το login username που χρησιμοποιείτε στο εργαστήριο.

προσωπικό_site.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/12 23:31 (εξωτερική τροποποίηση)