Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


detfolio

Ανάπτυξη Προσωπικού Portfolio (Detfolio)

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να αναπτύξουν το προσωπικό τους portfolio θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  1. Κατεβάστε το detfolio template (detfolio.zip) από το http://dmst.aueb.gr/pub/detfolio/ και κάντε το unzip σε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας (πχ επιφάνεια εργασίας - desktop).
  2. Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες για την συγγραφή και διατήρηση προσωπικού website στο server του τμήματος για τον φάκελο inetpub στον δικτυακό σας δίσκο (W:).
  3. Μεταφέρετε τον φάκελο detfolio (περιεχόμενο detfolio.zip) μέσα στον φάκελο inetpub και ελέγξτε εάν εμφανίζεται στην παρακάτω διεύθυνση χωρίς κάποιο πρόβλημα: https://detfolio.dmst.aueb.gr/studentsXXXX/username/inetpub/index.html (όπου XXXX το έτος εισαγωγής και username το login username που χρησιμοποιείτε στο εργαστήριο).

Στον δικτυακό δίσκο (W:) έχετε πρόσβαση και από το σπίτι σας αφού συμβουλευτείτε τις οδηγίες Πρόσβαση προσωπικού δίσκου (W:) από το σπίτι.

Στο προσωπικό σας Portfolio μπορείτε να καταχωρείτε τις γνώσεις, σεμινάρια, δεξιότητες, δραστηριότητες, εργασίες τόσο στα πλαίσια της φοίτησης σας στο Τμήμα όσο και από την προσωπική σας ζωή, αλλά και γενικά οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο κρίνετε ότι είναι απαραίτητο για να απεικονίσει τον εαυτό σας, τις γνώσεις, τις δεξιότητες αλλά και τις προσδοκίες σας.

Δημοσίευση Προσωπικού Portfolio (Detfolio)

Συνδεθείτε στην σελίδα Εργαστήρια (https://m.dmst.aueb.gr/labstatus.jsp) του Dmst Mobile (ο Mobile ιστότοπος του Τμήματος) και εισάγετε τα συνθηματικά (username & password) που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση από τα εργαστήρια του Τμήματος.

Στην συνέχεια, στην ενότητα Εγγραφή Προσωπικού Portfolio στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (DETFOLIO) εισάγετε το Ονοματεπώνυμο σας, τον Αριθμό Μητρώου και την διεύθυνση (URL) του Portfolio σας

detfolio.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/12 23:31 (εξωτερική τροποποίηση)