Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


οι_κωδικοί_μου_και_που_χρησιμεύει_ο_καθένας

Οι Κωδικοί μου και η Χρησιμότητά τους

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές λαμβάνετε ένα αριθμό μητρώου κατά την εγγραφή σας, ο οποίος για τους φοιτητές του ΔΕΤ είναι της μορφής t8yy0xxx, όπου yy είναι τα τελευταία δύο ψηφία του έτους εγγραφής σας, ενώ xxx θα είναι 3 ψηφία με τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής σας στο Τμήμα για αυτό το έτος.

Το ίδρυμα σας παρέχει τα ακόλουθα διαπιστευτήρια:

  • Δ1: Ιδρυματικό όνομα χρήστη και κωδικό για τις ιδρυματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως ιδρυματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της μορφής t8….@aueb.gr, vpn, microsoft teams, skype meetings, eclass.

Αυτό είναι το κεντρικό σας διαπιστευτήριο και με αυτό θα μπείτε και στην Πύλη Τηλεκπαίδευσης του ΔΕΤ (Eduportal).

Το διαπιστευτήριο Δ1 το ελέγχετε μόνοι σας από την υπηρεσία uregister

  • Δ2: Ιδρυματικό όνομα χρήστη και κωδικό για τα κοινόχρηστα εργαστήρια Η/Υ1, Η/Υ2 & Η/Υ3 στον 3ο όροφο της πτέρυγας Δεριγνύ. Τα εργαστήρια αυτά είναι κοινόχρηστα για όλους τους φοιτητές του ΟΠΑ και μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε μόνο δια ζώσης όταν αυτό προβλέπεται.

To Δ2 θα σας αποσταλεί από τους υπεύθυνους του Υπολογιστικού Κέντρου στο ιδρυματικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Και στις δύο περιπτώσεις το Ιδρυματικό όνομα χρήστη είναι το ίδιο και είναι ουσιαστικά ο αριθμός μητρώου σας.


ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Τμήμα ΔΕΤ θα σας παρέχει στην φοιτητική σας σταδιοδρομία πολλές επιπλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Για τις υπηρεσίες αυτές θα εκδοθεί το “Τμηματικό όνομα χρήστη” που θα είναι μία σύνθετη λέξη με λατινικούς χαρακτήρες που θα περιέχει το όνομα και το επώνυμό σας (πχ.sgrig από το το Σταύρος Γρηγορακάκης), σε αντίθεση με το Ιδρυματικό όνομα χρήστη που αναφέρθηκε πιο πάνω.

Αρχικά λοιπόν το Τμήμα θα σας παρέχει τα ακολουθά διαπιστευτήρια:

  • Τ1: Τμηματικό όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) για τις τμηματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως τμηματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της μορφής username@dmst.aueb.gr και εξυπηρετητές UNIX.
  • T2: Τμηματικό όνομα χρήστη και κωδικό για τα εργαστήρια του ΔΕΤ (υπόγειο κεντρικού κτιρίου και 3ος όροφος πτέρυγας Δεριγνύ), τους υπολογιστές των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιείτε από απόσταση και δια ζώσης όταν αυτό προβλέπεται.

Και στις δύο περιπτώσεις το Τμηματικό όνομα χρήστη είναι το ίδιο και είναι σύνθεση του ονόματος και του επώνυμού σας με λατινικούς χαρακτήρες.

Τα Τ1 και Τ2 θα σας αποσταλούν από εμάς επίσης στο ιδρυματικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αν τυχόν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα παραπάνω διαπιστευτήρια, μπορείτε να στείλετε e-mail

Γράφοντας, εφόσον το γνωρίζετε, το τμηματικό σας όνομα χρήστη.

Το Ιδρυματικό και το Τμηματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Για την επικοινωνία με καθηγητές χρησιμοποιείτε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το Ιδρυματικό σας email @aueb.gr. Μηνύματα από άλλες διευθύνσεις συνήθως αγνοούνται.Εκεί σας έρχονται και οι ανακοινώσεις από την εκπαιδευτική μας πύλη. Εδώ ειναι η είσοδος για το ιδρυματικό ηλεκτρονικώ ταχυδρομείο. Πρέπει να το διαβάζετε τουλαχιστον 2 φορές την ημέρα. https://webmail.aueb.gr

Το Τμηματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιείται για ασκήσεις προγραμματισμού αλλά και για ενημέρωση από εμάς για επιπλέον κωδικούς και διαπιστευτήρια. Εδώ είναι η είσοδος για το τμηματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.https://mailz.dmst.aueb.gr. Καλό είναι να το διαβάζετε μια φορά την εβδομάδα ή όποτε απαιτείται απο ανακοινωσεις που θα λάβετε.

οι_κωδικοί_μου_και_που_χρησιμεύει_ο_καθένας.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/10/04 13:44 από sgrig