Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ζωντανή_εξ_αποστάσεως_βοήθεια

Ζωντανή εξ αποστάσεως βοήθεια

Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος παρέχουν κατά τη διάρκεια των εξαμήνου (ημέρα έναρξης η Δευτέρα 10/10/2022) στους φοιτητές και ζωντανή εξ αποστάσεως βοήθεια μέσω της υπηρεσίας Microsoft Teams σε συγκεκριμένες ήμερες και ώρες της εβδομάδας:

Σταύρος Γρηγορακάκης Σοφοκλής Στουραΐτης Βασιλική Ταγκαλάκη
Χρήστης Ομάδα: sgrig live support
Κωδικός ομάδας: csrvxky
sofos@aueb.gr vasotag@aueb.gr
Ημέρα/Ώρα Δευτέρα 13:00-15:00
Παρασκευή 11:00-13:00
Τετάρτη 13:00-15:00
Πέμπτη 11:00-15:00
Τρίτη 11:00-15:00
Τετάρτη 11:00-13:00
Αντικείμενο Email Τμήματος (@dmst.aueb.gr)
Κωδικοί Unix (T1)
Θέματα Unix
Microsoft Teams
Κωδικοί Εργαστηρίου (T2)-Domain - Λογαριασμοί Εργαστηρίου
Είσοδος Remote από Dmst Mobile
Microsoft Teams
Εκπαιδευτική πύλη (Eduportal)
Ιστοσελίδα-Πύλες Τμήματος
Microsoft Teams

E-mail επικοινωνίας με το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: dmst-elab@aueb.gr

ζωντανή_εξ_αποστάσεως_βοήθεια.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2023/10/17 13:53 από vasotag