Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ζωντανή_εξ_αποστάσεως_βοήθεια

Ζωντανή εξ αποστάσεως βοήθεια

Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος παρέχουν κατά τη διάρκεια των εξαμήνου (ημέρα έναρξης η Δευτέρα 11/10/2021) στους φοιτητές και ζωντανή εξ αποστάσεως βοήθεια μέσω της υπηρεσίας Microsoft Teams σε συγκεκριμένες ήμερες και ώρες της εβδομάδας:

Σταύρος Γρηγορακάκης Σοφοκλής Στουραΐτης Βασιλική Ταγκαλάκη
Χρήστης sgrig live support
(κωδικός ομάδας: csrvxky)
sofos@aueb.gr vasotag@aueb.gr
Ημέρα/Ώρα ΤΡ, ΤΕΤ, ΠΕΜ
11:00-13:00
ΔΕ, ΤΡ, ΤΕΤ, ΠΕΜ 13:00-15:00
ΠΑΡ 11:00-13:00
ΔΕ 13:00-15:00
ΤΡ 11:00-13:00
ΤΕΤ, ΠΑΡ 09:00-11:00
ΠΕΜ 13:00-15:00
Αντικείμενο Email Τμήματος (@dmst.aueb.gr)
Κωδικοί Unix (T1)
Θέματα Unix
Microsoft Teams
Κωδικοί Εργαστηρίου (T2)-Domain - Λογαριασμοί Εργαστηρίου
Είσοδος Remote από Dmst Mobile
Microsoft Teams
Εκπαιδευτική πύλη (Eduportal)
Ιστοσελίδα-Πύλες Τμήματος
Microsoft Teams

E-mail επικοινωνίας με το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: dmst-elab@aueb.gr

ζωντανή_εξ_αποστάσεως_βοήθεια.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/18 17:25 από vasotag