Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


χρήση_εκτυπωτών

Χρήση Εκτυπωτών

Διαθέσιμοι εκτυπωτές

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαθέσιμοι εκτυπωτές:

Τοποθεσία Όνομα εκτυπωτή Τεχνολογία Έγχρωμος
Εργ. ELOI I HP LaserJet 2300 Series Laser ΟΧΙ
Εργ. ELOI IΙ HP LaserJet 2300 Series Laser ΟΧΙ

Περιγραφή Εκτυπωτών

Οι εκτυπωτές HP LaserJet 2300 Series

Ο εκτυπωτής HP2300 στις αίθουσες 1, 2 & 3 Οι Laser εκτυπωτές «HP LaserJet 2300 Series» υπάρχουν σε όλα τα εργαστήρια στην μορφή (PCL6) και έχουν τη δυνατότητα μόνο ασπρόμαυρης εκτύπωσης.Εγκατάσταση εκτυπωτή στον εικονικό υπολογιστή

Οι εκτυπωτές είναι ήδη εγκατεστημένοι, οπότε δεν απαιτείται να κάνετε κάποια επιπλέον διαδικασία.

Αναλώσιμα

Οι φοιτητές θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους την απαραίτητη ποσότητα / είδος χαρτιού για τις εκτυπώσεις τους. Το προσωπικό του εργαστηρίου ΔΕΝ είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένο να «δανείζει» χαρτί.

Τρόπος «Τιμολόγησης» σελίδων

Tο πλήθος των επιτρεπόμενων σελίδων για εκτύπωση ανά φοιτητή, υπολογίζεται με την μέθοδο των «credits» (μονάδων χρέωσης). Το «κόστος» εκτύπωσης σε μονάδες ανά εκτυπωτή, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Εκτυπωτής Κόστος
HP LaserJet 2300 Series 1 credit / page

Στην αρχή κάθε εξαμήνου ο λογαριασμός του κάθε φοιτητή πιστώνεται με 50 μονάδες. Κάθε εβδομάδα προσθέτονται στον λογαριασμό του 20 μονάδες. Κάθε φορά που επιχειρείται εκτύπωση, το σύστημα ελέγχει το υπόλοιπο των μονάδων του συγκεκριμένου φοιτητή και ανάλογα επιτρέπει ή απορρίπτει την εκτύπωση. Η κάθε εκτύπωση που επιχειρείται, ΔΕΝ μπορεί να ξεπερνά τις 20 μονάδες. Η χρέωση των μονάδων γίνεται συνολικά, και όχι για κάθε εκτυπωτή ξεχωριστά. Στην περίπτωση που κάποιες σελίδες φτάσουν στον εκτυπωτή αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν εκτυπωθούν, αυτές αφαιρούνται κανονικά από τον «λογαριασμό» σας.

Οι μονάδες που παρέχονται πιθανόν να μην επαρκούν για τις εκτυπώσεις των εργασιών και όλων των παρουσιάσεων των μαθημάτων. Είναι στην ευχέρεια του καθενός να χρησιμοποιήσει τις μονάδες αυτές με τον τρόπο και για τον σκοπό που επιθυμεί. Επιπλέον μονάδες ΔΕΝ θα δίνονται πέραν από τις εβδομαδιαίως προγραμματισμένες.

Την στιγμή που θα πατήσετε «Print» από την εφαρμογή σας, το σύστημα ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία.
 1. Λαμβάνει τις σελίδες που πρόκειται να τυπώσει και ελέγχει αν οι μονάδες σας επαρκούν.
 2. Ελέγχει αν το πλήθος των σελίδων που ζητήσατε να εκτυπωθεί ΔΕΝ ξεπερνούν τις προκαθορισμένες.

Αν κάποιο από τα παραπάνω δεν ισχύει, η εκτύπωση ακυρώνεται, διαφορετικά χρεώνεται ο λογαριασμός και ξεκινά η εκτύπωση. Αν κατά την διάρκεια της εκτύπωσης ο εκτυπωτής παρουσιάσει σφάλμα, η εκτύπωση σταματά αλλά ΔΕΝ επιστρέφονται οι χρεωμένες μονάδες. Για τον λόγο αυτό φροντίστε για την καλή κατάσταση των χαρτιών που τοποθετείτε στον εκτυπωτή (βλπ. § Χαρτί - τρόπος εισαγωγής στον εκτυπωτή).

Συνοπτικά η πορεία της εκτύπωσης ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:
Α. Εφαρμογή → Β. Επιλογές εκτύπωσης → Γ. Χρέωση → Δ. Οδηγός εκτυπωτή → Ε. Εκτυπωτής

Η χρέωση των σελίδων γίνεται σύμφωνα με το πόσες πραγματικές σελίδες στέλνει η εφαρμογή σας στον οδηγό του εκτυπωτή:

 • Αν η εφαρμογή που χρησιμοποιείτε έχει την δυνατότητα να τυπώσει πολλές σελίδες σε μία (n σε 1) (όπως π.χ. η επιλογή «handouts» του Powerpoint) τότε χρεώνεται μία σελίδα ανά n σελίδες του κειμένου σας. (επιλογές στο βήμα Β).
 • Από τα παραπάνω βήματα, είναι προφανές πως οποιαδήποτε πιθανή ρύθμιση n σε 1 στον Οδηγό του Εκτυπωτή, δεν θα μειώσει το «κόστος» καθώς η ρύθμιση αυτή γίνεται μετά το βήμα Γ.

 • Παράδειγμα υπολογισμού σελίδων:
  Εκτύπωση παρουσίασης Powerpoint 7 σελίδων, handouts 6 σελίδες σε 1, εκτύπωση μπρός-πίσω → Χρέωση: 2 σελίδες

  Διαδικασία εκτύπωσης

  Για να αποφύγετε τις σπατάλες σε χαρτί και μονάδες, πριν από κάθε εκτύπωση, επιλέξτε μέσα από την εφαρμογή που δουλεύετε «File» → «Print Preview» του κειμένου που θέλετε να εκτυπώσετε για να δείτε το πλήθος και την μορφή των σελίδων που θα εκτυπωθούν.

  1. Ξεκινήστε την παραμετροποίηση της εκτύπωσής σας από την εφαρμογή που δουλεύετε («File» → «Print…»)
  2. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει εκτύπωση σε αναμονή στον εκτυπωτή: Κάθε εκτυπωτής διαθέτει ενδεικτική λυχνία «busy» ή LCD οθόνη που αναγράφει την κατάστασή του. Στην περίπτωση που υπάρχει εκτύπωση σε αναμονή, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει ή υπάρχει ανάλογο μήνυμα στην LCD οθόνη
  3. Τοποθετήστε το χαρτί σας στον εκτυπωτή (βλπ. § Χαρτί - τρόπος εισαγωγής στον εκτυπωτή)
  4. Ξεκινήστε την διαδικασία εκτύπωσης από την εφαρμογή σας συνεχίζοντας από το παράθυρο διαλόγου που ανοίξατε στο βήμα 1

  Χαρτί - τρόπος εισαγωγής στον εκτυπωτή

  Η κατάσταση των χαρτιών που τοποθετείτε στον εκτυπωτή απαιτείται να είναι άριστη: Χαρτιά που είναι τσαλακωμένα (ελαφρώς ή μή), κυρτωμένα, επανεκτυπωμένα, βρώμικα ή υγρά, μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στον εκτυπωτή.

  Εκτυπώσεις με σκούρο φόντο (background)

  Αν η εκτύπωσή σας περιέχει σελίδες με πολύ «βαρύ» φόντο (background), όπως παρουσιάσεις PPT με σκούρο χρώμα ή εικόνα, μετατρέψτε το φόντο σε λευκό έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο εκτυπωτής με την εκτύπωση ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ περιεχομένου. Η παράλειψη αυτή μπορεί να προκαλέσει σημαντική φθορά στον εκτυπωτή με αποτέλεσμα την μακρόχρονη παύση λειτουργίας του.


  Βλάβες - Αντιμετώπιση

  Σε περίπτωση που ο εκτυπωτής παρουσιάσει βλάβη ή δυσλειτουργία, ΜΗΝ επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Αντίθετα καλέστε κάποιον από τους υπευθύνους του εργαστηρίου.

  χρήση_εκτυπωτών.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/09/21 15:00 από vasotag