Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ηλεκτρονική_παράδοση_εργασιών

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Παράδοσης Εργασιών

Στην δεξιά στήλη της φοιτητικής πύλης του Τμήματος (http://my.dmst.aueb.gr) και συγκεκριμένα στις Υπηρεσίες, υπάρχει σύνδεσμος που λέγεται «Ηλεκτρονική Παράδοση Εργασιών». Το πατάτε και σας εμφανίζεται ένα παράθυρο που σας ζητά να εισάγετε το «username» και το «password» που χρησιμοποιείτε για να μπείτε στο domain (eloi) του εργαστηρίου.

Υπάρχει η περίπτωση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που έχετε στον υπολογιστή σας, να απαιτείται στο όνομα χρήστη να βάλετε eloi\username και όχι σκέτο το «username» σας.

Αφού τα συμπληρώσετε, εμφανίζεται μια σελίδα όπου αναγράφονται τα στοιχεία σας (όνομα και Α.Μ.), όπου επιλέγετε το μάθημα που θέλετε από το drop down menu και πατάτε «Επιλογή».

Κατόπιν οδηγήστε σε μία σελίδα η οποία εμφανίζει τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και Α.Μ.). Εάν η εργασία-άσκηση είναι ατομική τότε κάνετε απλά την καταχώρηση, διαφορετικά εάν το μάθημα απαιτεί δημιουργία ομάδας, εισάγετε του αριθμούς μητρώου των υπολοίπων φοιτητών που θα ανήκουν στην ομάδα σας.

Ο φοιτητής που δημιουργεί την ομάδα δεν χρειάζεται να εισάγει το δικό του Α.Μ. γιατί το σύστημα το έχει ήδη πάρει.

Στη συνέχεια πατάτε το κουμπί «Καταχώρηση» και OK, οπότε έχετε δημιουργήσει επιτυχώς την ομάδα σας.

Παρακαλείσθε να διαβάζετε προσεχτικά τυχόν σχόλια που υπάρχουν στη σελίδα και αναφέρουν σημαντικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τον επιτρεπτό αριθμό ατόμων ανά ομάδα.

Κάνοντας τη διαδικασία που περιγράφθηκε παραπάνω, το σύστημα θα σας παρουσιάσει επιβεβαίωση της δημιουργίας ομάδας και θα σας παραχωρήσει και έναν κωδικό ομάδας (δεξιά στην οθόνη μέσα σε κόκκινο πλαίσιο).

Η επόμενη οθόνη περιλαμβάνει τις επιλογές:

  • Παράδοση νέας εργασίας, από όπου μπορείτε να παραδώσετε κάποιο παραδοτέο, είτε συμπληρώνοντας συγκεκριμένα πεδία, είτε επισυνάπτοντας κάποιο αρχείο (το οποίο να μην υπερβαίνει τα 2MB).
  • Περιγραφή ασκήσεων, όπου μπορείτε να δείτε πληροφορίες που αφορούν τις εργασίες-ασκήσεις του μαθήματος (π.χ. deadlines παραδοτέων).
  • Αποθηκευμένα παραδοτέα, όπου εμφανίζονται τα παραδοτέα που έχετε ήδη παραδώσει.

Και πάλι πρέπει να δώσετε προσοχή στα σχόλια-παρατηρήσεις που υπάρχουν στις σελίδες και αφορούν τον τρόπο παράδοσης των ασκήσεων-εργασιών.

ηλεκτρονική_παράδοση_εργασιών.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/12 23:31 (εξωτερική τροποποίηση)