Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


βάσεις_δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων

Οδηγίες για το Εργαστήριο

SQL Server Management Studio

Οδηγίες σύνδεσης σε SQL Server 2012

Για να συνδεθείτε με τον SQL Management Studio σε συγκεκριμένο SQL Server, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που σας έχουν δωθεί στο εργαστήριο κατά την δήλωση της ομάδας σας:
Εντοπίστε και εκτελέστε τον SQL Management Studio

θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με τον SQL Server 2012. Συμπληρώστε ανάλογα τα ζητούμενες πληροφορίες:
Server Type: Database Engine
Server Name: sqlserver.dmst.aueb.gr
Authentication: SQL Server Authentication
Login & Password: το username (G5xx) και password που πήρατε από το εργαστήριο κατά την δήλωση της ομάδας

Το όνομα της βάσης σας είναι της μορφής DBxx όπου ΧΧ ο αριθμός της ομάδας σας. Πρόσβαση σε αυτή έχετε ΜΟΝΟ εσείς.

βάσεις_δεδομένων.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2022/10/10 12:17 από vasotag