Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ανάλυση_και_μοντελοποίηση

Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων

Εγκατάσταση του ARIS Collaboration Suite 6

Το πρόγραμμα ARIS Collaboration Suite 6 μπορείτε να το προμηθευτείτε από συγκεκριμένους υπολογιστές του εργαστηρίου να το εγκαταστήσετε για τους σκοπούς της εργασίας σας.

Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να το βρείτε στους 4 πρώτους της δεξιάς σειράς των εργαστηρίου eloi1 (ef2003, ksi2003, psi2003, zed2003), στους 4 πρώτους της δεξιάς σειράς των εργαστηρίου eloi2 (niove2003, nirite2003, melite2003, cleo2003) και στους 2 πρώτους της μεσαίας σειράς του εργαστηρίου eloi3 (antinous2003, antiphus2003).

Εντοπισμός στον δίσκο: Κάντε copy το path K:/DET_Packages/ARIS και paste στο address του Internet (ή Windows) explorer.
Για να προμηθευτείτε το πρόγραμμα, θα χρειαστείτε ένα κενό CD.

Με την εγκατάσταση θα έχετε το Designer σε demo έκδοση, η οποία έχει όλη την λειτουργικότητα της κανονικής έκδοσης με μόνο περιορισμό ότι λειτουργεί για 30 ημέρες από την ημερομηνία εγκατάστασης.

Οδηγίες εγκατάστασης

Εισάγοντας το CD στον υπολογιστή σας, θα εκτελεστεί το auto-run και θα σας εμφανίσει ένα παράθυρο με επιλογές εγκατάστασης. (εάν δεν εκτελεστεί το auto-run, εκτελέστε το πρόγραμμα aris_6.exe από το root του CD). Επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:

  1. Installations
  2. Client/Local
  3. ARIS Toolset
  4. Single user Installation
  5. Για γλώσσα εγκατάστασης επιλέξτε English
  6. Το path που θα γίνει η εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση του προγράμματος προαπαιτούνται ορισμένα αρχεία το οποία σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στον υπολογιστή σας, θα σας ζητηθεί να τα εγκαταστήσετε (βρίσκονται στο CD εγκατάστασης του ARIS). Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράμματος, με την εκτέλεσή του θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό. Επιλέξτε Demo Version για να συνεχίσετε την εργασία σας σε αυτό.

ανάλυση_και_μοντελοποίηση.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/12 23:31 (εξωτερική τροποποίηση)