Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ελ_λακ

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Ελεύθερο λογισμικό είναι εκείνο το οποίο δεν δεσμεύεται από άδειες/licenses που απαγορεύουν την ελεύθερη χρήση, αντιγραφή ή διανομή του. Επιπλέον, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα, συνοδεύεται καί από τον πηγαίο του κώδικα προσφέροντας στον χρήστη του την δυνατότητα να μελετήσει, τροποποιήσει ή επεκτείνει τις λειτουργίες του.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με το ΕΛ/ΛΑΚ

Στις παρακάτω ιστοσελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και πηγές για Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα.

Προτεινόμενο λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ

Στην συγκεκριμένη ενότητα προτείνουμε κάποιες αξιόλογες προσπάθειες ανάπτυξης ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα.

Εφαρμογές γραφείου

  • LibreOffice Σουΐτα εφαρμογών γραφείου, ανάλογη του Microsoft Office
  • Open Workbench Project Scheduling and Management

Επεξεργασία Εικόνας / Γραφικών / Ήχου

  • Irfanview Viewer-Convertor w/ ScreenShot support
  • Paint.NET Επεξεργαστής Εικόνων, ανάλογος του Adobe Photoshop
  • Inkspace Διανυσματικός επεξεργαστής γραφικών ανάλογος των Illustrator, Freehand, CorelDraw, Xara X
  • Audacity Επεξεργαστής και ηχογράφος ήχου

Εφαρμογές Internet

Προγραμματισμός Η/Υ

  • tigris.org Πύλη προγραμματιστικών εργαλείων

Επεξεργαστές / Περιβάλον εργασίας (IDE)

Βάσεις δεδομένων

ελ_λακ.1634572756.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/18 18:59 από vasotag