Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


start

Εισαγωγή

Η συγγραφή του παρόντος βοηθητικού υλικού έγινε στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχεται στους φοιτητές και καλύπτει:

  • Παροχές και χρήση των πόρων του εργαστηρίου
  • Χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εργαστήριο
  • Χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι φοιτητές στο σπίτι τους
  • Εκπαιδευτικό υλικό και πηγές

Η συντακτική ομάδα αποτελείται από τους:

  • Γρηγορακάκη Σταύρο
  • Λάζαρη Χρήστο
  • Στουραΐτη Σοφοκλή
  • Ταγκαλάκη Βασιλική
start.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/12 23:31 (εξωτερική τροποποίηση)