Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ζωντανή_εξ_αποστάσεως_βοήθεια

Ζωντανή εξ αποστάσεως βοήθεια

Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος παρέχουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (ημέρα έναρξης η Δευτέρα 12/10/2020) στους φοιτητές και ζωντανή εξ αποστάσεως βοήθεια μέσω της υπηρεσίας Skype Meetings σε συγκεκριμένες ήμερες και ώρες της εβδομάδας:

Σταύρος Γρηγορακάκης Σοφοκλής Στουραΐτης Βασιλική Ταγκαλάκη
Σύνδεσμος https://meet.lync.com/auebgr-aueb/sgrig/4G6161A7 https://meet.lync.com/auebgr-aueb/sofos/O3O3YSK9 https://meet.lync.com/auebgr-aueb/vasotag/0MFY6JCB
Ημέρα/Ώρα Α’ έτος: Τρίτη 17:00-19:00
Β’ έτος: Δευτέρα 11:00-13:00
Α’ έτος: Τρίτη 15:00-17:00
Γ’ έτος: Τετάρτη 13:00-15:00
Α’ έτος: Πέμπτη 15:00-17:00
Δ’ έτος: Τετάρτη 09:00-11:00

E-mail επικοινωνίας με το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: dmst-elab@aueb.gr

ζωντανή_εξ_αποστάσεως_βοήθεια.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/10/05 17:50 από vasotag