Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ζωντανή_εξ_αποστάσεως_βοήθεια

Ζωντανή εξ αποστάσεως βοήθεια

Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος παρέχουν κατά τη διάρκεια των εξαμήνου (ημέρα έναρξης η Δευτέρα 12/10/2020) στους φοιτητές και ζωντανή εξ αποστάσεως βοήθεια μέσω της υπηρεσίας Microsoft Teams σε συγκεκριμένες ήμερες και ώρες της εβδομάδας:

Σταύρος Γρηγορακάκης Σοφοκλής Στουραΐτης Βασιλική Ταγκαλάκη
Χρήστης sgrig live support
(κωδικός ομάδας: csrvxky)
sofos@aueb.gr vasotag@aueb.gr
Ημέρα/Ώρα Τρίτη 09:00-11:00
Παρασκευή 09:00-11:00
Τρίτη 15:00-17:00
Τετάρτη 13:00-15:00
Δευτέρα 11:00-13:00
Πέμπτη 13:00-15:00

E-mail επικοινωνίας με το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: dmst-elab@aueb.gr

ζωντανή_εξ_αποστάσεως_βοήθεια.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/03/09 12:04 από vasotag