Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ελ_λακ

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

ελ_λακ [2021/10/18 19:06]
vasotag
ελ_λακ [2021/10/19 10:41] (τρέχουσα)
vasotag
Γραμμή 19: Γραμμή 19:
   * [[https://​sourceforge.net/​projects/​openworkbench//​|Open Workbench]] Project Scheduling and Management   * [[https://​sourceforge.net/​projects/​openworkbench//​|Open Workbench]] Project Scheduling and Management
  
-**Επεξεργασία Εικόνας / Γραφικών / Ήχου**+**Επεξεργασία ​Βίντεο / Εικόνας / Γραφικών / Ήχου**
  
 +  * [[https://​www.openshot.org/​|OpenShot]] Επεξεργαστής βίντεο
   * [[https://​www.irfanview.com/​|Irfanview]] Viewer-Convertor w/ ScreenShot support   * [[https://​www.irfanview.com/​|Irfanview]] Viewer-Convertor w/ ScreenShot support
   * [[https://​www.getpaint.net/​|Paint.NET]] Επεξεργαστής Εικόνων,​ ανάλογος του Adobe Photoshop   * [[https://​www.getpaint.net/​|Paint.NET]] Επεξεργαστής Εικόνων,​ ανάλογος του Adobe Photoshop
Γραμμή 26: Γραμμή 27:
   * [[https://​www.gimp.org/​|GIMP]] Επεξεργαστής Εικόνων   * [[https://​www.gimp.org/​|GIMP]] Επεξεργαστής Εικόνων
   * [[https://​sourceforge.net/​projects/​audacity/?​lang=el/​|Audacity]] Επεξεργαστής και ηχογράφος ήχου   * [[https://​sourceforge.net/​projects/​audacity/?​lang=el/​|Audacity]] Επεξεργαστής και ηχογράφος ήχου
 +  * [[https://​www.videolan.org/​|VLC media player]] Παίκτης πολυμέσων
 +  * [[https://​www.blender.org/​download/​|Blender]] Δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών
  
 **Εφαρμογές Internet** **Εφαρμογές Internet**
Γραμμή 31: Γραμμή 34:
   * [[https://​www.mozilla.org/​en-US/​firefox/​|Mozilla Firefox Web Browser]]   * [[https://​www.mozilla.org/​en-US/​firefox/​|Mozilla Firefox Web Browser]]
   * [[https://​www.thunderbird.net/​en-US/​|Mozilla Thunderbird Mail Client]]   * [[https://​www.thunderbird.net/​en-US/​|Mozilla Thunderbird Mail Client]]
- 
-**Προγραμματισμός Η/Υ** 
- 
-  * [[http://​www.tigris.org/​|tigris.org]] Πύλη προγραμματιστικών εργαλείων ​ 
  
 **Επεξεργαστές / Περιβάλλον εργασίας (IDE)** **Επεξεργαστές / Περιβάλλον εργασίας (IDE)**
Γραμμή 40: Γραμμή 39:
   * [[https://​www.eclipse.org/​|Eclipse.org]]   * [[https://​www.eclipse.org/​|Eclipse.org]]
   * [[https://​netbeans.apache.org/​|Netbeans]]   * [[https://​netbeans.apache.org/​|Netbeans]]
 +  * [[https://​www.cygwin.com//​|Cygwin]] Linux-like environment for Windows
 +
 +**Συμπίεση / Αποσυμπίεση αρχείων**
 +
 +  * [[https://​www.7-zip.org/​|7-Zip]]
 +
 +**Γλώσσες Προγραμματισμού**
 +
 +  * [[https://​www.javascript.com/​|JavaScript]]
 +  * [[https://​www.python.org/​|Python]]
 +  * [[https://​www.java.com/​en/​|Java]]
 +  * [[https://​www.php.net/​|PHP]]
 +  * [[https://​sourceforge.net/​projects/​orwelldevcpp/​|Dev-C++]]
  
 **Βάσεις δεδομένων** **Βάσεις δεδομένων**
Γραμμή 48: Γραμμή 60:
   * [[http://​www.firebirdsql.org/​|FirebirdSQL]]   * [[http://​www.firebirdsql.org/​|FirebirdSQL]]
   * [[https://​www.sqlite.org/​index.html|SQLite]]   * [[https://​www.sqlite.org/​index.html|SQLite]]
 +
 +**Μαθηματικά Πακέτα **
 +
 +  * [[https://​www.gnu.org/​software/​octave/​index/​|GNU Octave]] Εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων,​ ανάλογο του Matlab
 +
ελ_λακ.1634573181.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/18 19:06 από vasotag