Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ελ_λακ

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

ελ_λακ [2021/10/18 18:59]
vasotag
ελ_λακ [2021/10/19 10:41] (τρέχουσα)
vasotag
Γραμμή 19: Γραμμή 19:
   * [[https://​sourceforge.net/​projects/​openworkbench//​|Open Workbench]] Project Scheduling and Management   * [[https://​sourceforge.net/​projects/​openworkbench//​|Open Workbench]] Project Scheduling and Management
  
-**Επεξεργασία Εικόνας / Γραφικών / Ήχου**+**Επεξεργασία ​Βίντεο / Εικόνας / Γραφικών / Ήχου**
  
 +  * [[https://​www.openshot.org/​|OpenShot]] Επεξεργαστής βίντεο
   * [[https://​www.irfanview.com/​|Irfanview]] Viewer-Convertor w/ ScreenShot support   * [[https://​www.irfanview.com/​|Irfanview]] Viewer-Convertor w/ ScreenShot support
-  * [[http://​www.getpaint.net/​|Paint.NET]] Επεξεργαστής Εικόνων,​ ανάλογος του Adobe Photoshop +  * [[https://​www.getpaint.net/​|Paint.NET]] Επεξεργαστής Εικόνων,​ ανάλογος του Adobe Photoshop 
-  * [[http://www.inkscape.org/​|Inkspace]] Διανυσματικός επεξεργαστής γραφικών ανάλογος των Illustrator,​ Freehand, CorelDraw, Xara X +  * [[https://​inkscape.org/​|Inkspace]] Διανυσματικός επεξεργαστής γραφικών ανάλογος των Illustrator,​ Freehand, CorelDraw, Xara X 
-  * [[http://​www.gimp.org/​|GIMP]] +  * [[https://​www.gimp.org/​|GIMP]] ​Επεξεργαστής Εικόνων 
-  * [[http://audacity.sourceforge.net/?​lang=el/​|Audacity]] Επεξεργαστής και ηχογράφος ήχου+  * [[https://​sourceforge.net/​projects/​audacity/?​lang=el/​|Audacity]] Επεξεργαστής και ηχογράφος ήχου 
 +  * [[https://​www.videolan.org/​|VLC media player]] Παίκτης πολυμέσων 
 +  * [[https://​www.blender.org/​download/​|Blender]] Δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών
  
 **Εφαρμογές Internet** **Εφαρμογές Internet**
  
-  * [[http://​www.mozilla.com/​en-US/​firefox/​|Mozilla Firefox Web Browser]] +  * [[https://​www.mozilla.org/​en-US/​firefox/​|Mozilla Firefox Web Browser]] 
-  * [[http://www.mozilla.com/en-US/​thunderbird/|Mozilla Thunderbird Mail Client]]+  * [[https://www.thunderbird.net/​en-US/​|Mozilla Thunderbird Mail Client]]
  
-**Προγραμματισμός Η/Υ**+**Επεξεργαστές / Περιβάλλον εργασίας (IDE)**
  
-  * [[http://www.tigris.org/|tigris.org]] ​Πύλη προγραμματιστικών εργαλείων ​+  * [[https://www.eclipse.org/|Eclipse.org]] 
 +  * [[https://​netbeans.apache.org/​|Netbeans]] 
 +  * [[https://​www.cygwin.com//​|Cygwin]] Linux-like environment for Windows
  
-**Επεξεργαστές ​Περιβάλον εργασίας (IDE)**+**Συμπίεση Αποσυμπίεση ​αρχείων**
  
-  * [[http://www.eclipse.org/|Eclipse.org]] +  * [[https://www.7-zip.org/|7-Zip]] 
-  * [[http://www.netbeans.org/|Netbeans]]+ 
 +**Γλώσσες Προγραμματισμού** 
 + 
 +  * [[https://​www.javascript.com/​|JavaScript]] 
 +  * [[https://www.python.org/|Python]] 
 +  * [[https://​www.java.com/​en/​|Java]] 
 +  * [[https://​www.php.net/​|PHP]] 
 +  * [[https://​sourceforge.net/​projects/​orwelldevcpp/​|Dev-C++]]
  
 **Βάσεις δεδομένων** **Βάσεις δεδομένων**
  
-  * [[http://www.mysql.org/|MySQL Community Edition]] +  * [[https://dev.mysql.com/|MySQL Community Edition]] 
-  * [[http://​www.postgresql.org/​|PostgreSQL]]+  * [[https://​www.postgresql.org/​|PostgreSQL]]
   * [[http://​www.hsqldb.org/​|HyperSQL]]   * [[http://​www.hsqldb.org/​|HyperSQL]]
   * [[http://​www.firebirdsql.org/​|FirebirdSQL]]   * [[http://​www.firebirdsql.org/​|FirebirdSQL]]
-  * [[http://​www.sqlite.org/​|SQLite]]+  * [[https://​www.sqlite.org/​index.html|SQLite]] 
 + 
 +**Μαθηματικά Πακέτα ** 
 + 
 +  * [[https://​www.gnu.org/​software/​octave/​index/​|GNU Octave]] Εργαλείο επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων,​ ανάλογο του Matlab 
ελ_λακ.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/10/19 10:41 από vasotag