Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


e-commerce

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

e-commerce [2019/06/25 22:32]
sgrig
e-commerce [2019/06/26 11:31] (τρέχουσα)
sgrig
Γραμμή 139: Γραμμή 139:
  
 === Εγκατάσταση άλλων πλατρφόρμων ηλεκτρονικού εμπορίου === === Εγκατάσταση άλλων πλατρφόρμων ηλεκτρονικού εμπορίου ===
-Θεωρητικά είστε ελεύθεροι να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου γραμμένη σε γλωσσα php. Θα χρειαστείτε πάλι μια βάση δεδομένων που θα προμηθευτείτε με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω για τον oscommerce. Επιπλέον θα πρέπει κατεβάσετε το πακέτο της πλατφόρμας απο την ιστοσελίδα του στον υπολογιστή σας , να το μεταφορτώσετε στον prometheus με την χρήση του WinSCP και μετά μπαινοντας στην γραμμή εντολών με putty να το ξεπακετάρετε μέσα στον φάκελο public_html και να ακολουθήσετε οδηγίες εγκατάστασης απο την ίδια την πλατφόρμα.Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε ευκολα τα συμβατά πακέτα με τον προμηθέα για τις πλατφόρμες oscommerce magento prestashop στον φάκελο /​usr/​webapps. Δικές σας πλατφόρμες που θα κατεβάσετε θα πρέπει να ειναι συμβατές με php 2.4 .+Θεωρητικά είστε ελεύθεροι να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου γραμμένη σε γλωσσα php. Θα χρειαστείτε πάλι μια βάση δεδομένων που θα προμηθευτείτε με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω για τον oscommerce. Επιπλέον θα πρέπει κατεβάσετε το πακέτο της πλατφόρμας απο την ιστοσελίδα του στον υπολογιστή σας , να το μεταφορτώσετε στον prometheus με την χρήση του WinSCP και μετά μπαινοντας στην γραμμή εντολών με putty να το ξεπακετάρετε μέσα στον φάκελο public_html και να ακολουθήσετε οδηγίες εγκατάστασης απο την ίδια την πλατφόρμα.Εναλλακτικά μπορείτε να βρείτε ευκολα τα συμβατά πακέτα με τον προμηθέα για τις πλατφόρμες oscommerce magento prestashop στον φάκελο /​usr/​webapps. Δικές σας πλατφόρμες που θα κατεβάσετε θα πρέπει να ειναι συμβατές με php 5.4 .
 Οι παραπάνω βοηθητικοί συνδεσμοι παρέχουν πληροφορίες για χρησιμοποίηση εντολών σε περιβάλλον UNIX. Οι παραπάνω βοηθητικοί συνδεσμοι παρέχουν πληροφορίες για χρησιμοποίηση εντολών σε περιβάλλον UNIX.
 Εαν χρειστείτε επιπλέον να τροποποιήσετε κάποιο αρχείο όντας συνδεδεμένοι με το Putty τότε ένας φιλικός editor είναι ο nano και μπορείτε να επεξεργαστείτε ενα αρχείο απλά γραφοντας nano filename όπου filename το όνομα του αρχείου που θέλετε να τροποποιήσετε. Μέσα στον nano υπάρχει μενου με τις λειτουργίες πχ ^Χ σημαίνει πατάω CONTROL+X ​ και παω στο μενου εξόδου απο τον editor. Εαν χρειστείτε επιπλέον να τροποποιήσετε κάποιο αρχείο όντας συνδεδεμένοι με το Putty τότε ένας φιλικός editor είναι ο nano και μπορείτε να επεξεργαστείτε ενα αρχείο απλά γραφοντας nano filename όπου filename το όνομα του αρχείου που θέλετε να τροποποιήσετε. Μέσα στον nano υπάρχει μενου με τις λειτουργίες πχ ^Χ σημαίνει πατάω CONTROL+X ​ και παω στο μενου εξόδου απο τον editor.
e-commerce.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2019/06/26 11:31 από sgrig