Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


digital_content

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

digital_content [2017/04/03 15:05]
sgrig
digital_content [2017/04/03 15:11] (τρέχουσα)
sgrig
Γραμμή 71: Γραμμή 71:
  
 Τις εφαρμογές του ο χρήστης πχ sgrig  τις βλέπει ​ στην διευθυνση http://​prometheus.dmst.aueb.gr/​~sgrig/​ Τις εφαρμογές του ο χρήστης πχ sgrig  τις βλέπει ​ στην διευθυνση http://​prometheus.dmst.aueb.gr/​~sgrig/​
-Τα αρχεία για να μπορέσουν να δημοσιευθούν πρεπει να διαθέτουν τις καταλληλες άδειες για ​προσβαση απο τρίτους.+Τα αρχεία για να μπορέσουν να δημοσιευθούν πρεπει να διαθέτουν τις καταλληλες άδειες για ​να διασχίζουν τους φακέλους και να διαβάζουν αρχεία ​τρίτους ​- others.
  
 +Για παραδειγμα εδω βλέπουμε παροχή άδειας ανάγνωσης σε τρίτους για τον φάκελο που είμαστε ​ και τους υποφακέλους του
 +<​code>​
 +sgrig@prometheus:​~>​chmod -R o+rx .
 +</​code>​
 +
 +Εδω δίνουμε δικαίωμα στην εφαρμογή μας να γράφει στον φάκελο tmp
 +
 +<​code>​
 +sgrig@prometheus:​~>​chmod o+w tmp
 +</​code>​
digital_content.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2017/04/03 15:11 από sgrig