Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


προγραμματισμός_ι

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

προγραμματισμός_ι [2014/10/13 09:54]
vasotag
προγραμματισμός_ι [2014/10/13 09:55] (τρέχουσα)
vasotag
Γραμμή 22: Γραμμή 22:
  
 **;​C:​\Program Files\Java\jdk1.7.x\bin** **;​C:​\Program Files\Java\jdk1.7.x\bin**
 + 
 όπου jdk1.7.x είναι η έκδοση της java που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας. όπου jdk1.7.x είναι η έκδοση της java που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας.
 και πατάτε **ΟΚ**. Έτσι για παράδειγμα εάν έχετε εγκατεστημένη την έκδοση jdk1.7.0_45 τότε θα πρέπει να προσθέσετε το: //;​C:​\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin//​ (βλ. ακόλουθο σχήμα) και πατάτε **ΟΚ**. Έτσι για παράδειγμα εάν έχετε εγκατεστημένη την έκδοση jdk1.7.0_45 τότε θα πρέπει να προσθέσετε το: //;​C:​\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin//​ (βλ. ακόλουθο σχήμα)
προγραμματισμός_ι.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/10/13 09:55 από vasotag