Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


οι_κωδικοί_μου_και_που_χρησιμεύει_ο_καθένας

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

οι_κωδικοί_μου_και_που_χρησιμεύει_ο_καθένας [2020/10/22 08:36]
vasotag
οι_κωδικοί_μου_και_που_χρησιμεύει_ο_καθένας [2020/10/22 08:37] (τρέχουσα)
vasotag
Γραμμή 36: Γραμμή 36:
  
 <​p>​Τα Τ1 και Τ2 θα σας αποσταλούν από εμάς επίσης στο ιδρυματικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.</​p>​ <​p>​Τα Τ1 και Τ2 θα σας αποσταλούν από εμάς επίσης στο ιδρυματικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.</​p>​
- +<p>Αν τυχόν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα παραπάνω διαπιστευτήρια,​ μπορείτε να στείλετε e-mail</p>
-</​td></​tr></​table></​html>​ +
- +
-{{:​wiki:​attention.gif?​nolink |}} +
-<​html><​table width="​90%"​ style="​height:​50px"><​tr><​td style="​vertical-align:​ middle;"​>Αν τυχόν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα παραπάνω διαπιστευτήρια,​ μπορείτε να στείλετε e-mail+
 <ul> <ul>
 <​li>​για το Τ1 στο: <a href="​mailto:​t2-account@dmst.aueb.gr">​t1-account@dmst.aueb.gr</​a></​li>​ <​li>​για το Τ1 στο: <a href="​mailto:​t2-account@dmst.aueb.gr">​t1-account@dmst.aueb.gr</​a></​li>​
Γραμμή 47: Γραμμή 43:
  
 </​td></​tr></​table></​html>​ </​td></​tr></​table></​html>​
- 
- 
  
 **Το Ιδρυματικό και το Τμηματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο** **Το Ιδρυματικό και το Τμηματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο**
οι_κωδικοί_μου_και_που_χρησιμεύει_ο_καθένας.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/10/22 08:37 από vasotag