Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


βάσεις_δεδομένων

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

βάσεις_δεδομένων [2016/10/19 13:34]
sgrig
βάσεις_δεδομένων [2016/10/24 13:25] (τρέχουσα)
sgrig
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
 Εντοπίστε και εκτελέστε τον SQL Management Studio \\ Εντοπίστε και εκτελέστε τον SQL Management Studio \\
  
-θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με τον SQL Server ​2005. Συμπληρώστε ανάλογα τα ζητούμενες πληροφορίες:​ \\+θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε με τον SQL Server ​2012. Συμπληρώστε ανάλογα τα ζητούμενες πληροφορίες:​ \\
 Server Type: **Database Engine** \\ Server Type: **Database Engine** \\
 Server Name: **sqlserver.dmst.aueb.gr** \\ Server Name: **sqlserver.dmst.aueb.gr** \\
βάσεις_δεδομένων.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2016/10/24 13:25 από sgrig